Psychoterapia

Z každej strany sa na nás valia požiadavky, výzvy, možnosti, príležitosti. Svet akoby nemal hranice. Snažíme sa uspieť. Žijeme svoje životy najlepšie ako vieme. Občas podľahneme ilúzii, že v bezhraničnom svete stráženie našich vlastných hraníc nie je dôležité. Otvárame dvere nespracovaným konfliktom, stresu, vyhoreniu, psychosomatickým ochoreniam.

Náročnosť a pestrosť každodenného života umožňuje inováciu starých a vznik nových terapeutických prístupov určených na liečenie ľudskej duše.

V našom tíme sa neustále vzdelávame. Prehlbujeme si už nadobudnuté teoretické vedomosti, zdokonaľujeme svoje praktické zručnosti, učíme sa nové postupy a techniky. Vyznávame integratívny prístup v psychoterapii.

Psychoterapia

  • Našimi klientmi sú deti, mladiství a dospelí
  • Individuálna terapia
  • Párová terapia
  • Rodinná terapia
  • Skupinová terapia
  • Koučing
  • HRV biofeedback
  • Klinická hypnóza
  • Relaxačné techniky