Cenník našich služieb


Dopravná psychológia

Vyšetrenie žiadateľov, alebo držiteľov vodičského oprávnenia skupín C1 C1E C CE 70€
Vyšetrenie žiadateľov, alebo držiteľov vodičského oprávnenia skupín D1 D1E D DE 70€
Vyšetrenie žiadateľov, alebo držiteľov vodičského oprávnenia skupín C1 C1E C CE D1 D1E D DE 90€
Vyšetrenie vodičov s výstražnými znameniami (VRZ) 90€
Vyšetrenie vodičov prevážajúcich nebezpečný náklad (ADR) 90€
Vyšetrenie vodičov s odobratým vodičským oprávnením (nie za alkohol, alebo drogy) 100€
Vyšetrenie vodičov s 3 závažnými priestupkami 100€
Vyšetrenie žiadateľov, alebo držiteľov inštruktorského preukazu v autoškole 70€
Vyšetrenie vodičov TAXI služby 60€
Vyšetrenie vodičov poštových a doručovateľských služieb 60€
Vyšetrenie vodičov nad 65 rokov 30€
Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vyplyvom alkoholu, alebo omamných látok 250€


Klinická psychológia

Vyšetrenie držiteľa zbrojného preukazu 80€
Vyšetrenie SBS so zbraňou 80€
Vyšetrenie SBS bez zbrane 50€
Potvrdenie pre úradné účely 30€
Vyšetrenie pre účely súdu 100€
Potvrdenie z psychologického vyšetrenia/sedenia, na žiadosť fyzickej osoby 10€
Potvrdenie z psychologického vyšetrenia/sedenia, v cudzom jazyku, na žiadosť fyzickej osoby 33€
Tréning kognitívnych funkcií – pamäť, pozornosť, vigilancia, predstavivosť, priestorová predstavivosť – prístrojová technika 5€ / 15min
HRV Biofeedback 10€ / 30min
Psychologická konzultácia – zameraná na osobný rozvoj, komunikačné zručnosti, psychohygienu, pracovné, vzťahové a rodinné problémy, zvýšenie odolnosti voči stresu, imaginatívne metódy 30€ / 50min
Rezervačný depozit 15€
Náhrada finančnej straty ambulancie – ak sa pacient nedostaví na dohodnutý termín a neodhlási sa deň pred sedením do 15:00 hod. /podľa zák.č.303/1998 Z z.§6 ods. 4 10€
Individuálna psychologická konzultácia v ordinačných hodinách 30€ / 50min
Parciálna psychodiagnostika, pre iné ako zdravotné účely 60€
Komplexná psychodiagnostika, pre iné ako zdravotné účely 120€